Menu
Çantam

Kitap

Kitap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmen göreve geldiği 2000 yılından sonra 2 defa devlet başkanlığına seçilmiştir. Rusya Anayasasına göre Putin'in görev süresi 2008'de dolacaktır. Putin göreve geldiği tarihten itibaren Rusya Ekonomisinin makro gösterge..
35,00 TL 21,95 TL Vergiler Hariç:21,95 TL
Türk varlığının bugüne değin sürekliliğini sağlayan, Türk Kimliğini anlamlaştıran ve millet benliğini oluşturan olgu, temel değerler'dir. Bu temel değerler, Türk kültürünü merkeze alan değerlerdir. Türk kültürü denilince, derin T&..
30,00 TL 19,00 TL Vergiler Hariç:19,00 TL
Ermeni meselesi bilhassa günümüzde adeta doruk noktasına erişmiş; dış dünyada ve ülke içinde hemen her şekilde istismar edilir duruma gelmiştir. Bu niçin böyledir? Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen Emperyalistlerin Tür..
65,00 TL 41,90 TL Vergiler Hariç:41,90 TL
Bugün için 454 km'lik ortak sınırın zorunlu kıldığı ilişkiler dışında, egemen dünya sisteminin belirleyiciği altındaki politikalar Türkiye-İran ilişkilerine yön verir hale gelmiş bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyet tehdidine karşı Truman doktirini ve M..
30,00 TL 18,85 TL Vergiler Hariç:18,85 TL
İki ülke arasındaki coğrafik uzaklığa rağmen, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler binlerce yıl geriye gitmektedir. Bu bakımdan Türkiye ve Çin, dünya politikasında en köklü ilişkilere sahip iki devletidir. Bu kitapta, Türk-Çin ilişkileri, Man&cc..
40,00 TL 25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
Türk-Ermeni ilişkileri asılsız iddialara cevap olacak şekilde işlenmiştir. Hatırlayacak olursak, 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayûnu'ndan sonra, Osmanlı Devleti içindeki Hıristiyanların koruyuculuğunu üstlenen Batılı Devletler, Ermeniler üzerinde etkili olmağa başl..
44,00 TL 28,00 TL Vergiler Hariç:28,00 TL
Yer adları (Fr. toponymie) ülkelerin tapu senetleri gibidir. Hangi dilden gelirse, orası o dili konuşan halkın, ulusun malı, toprağı sayılır.Osmanlı Türkleri, fethettikleri toprakların eski yer adlarına pek dokunmadılar; yalnızca söyleniş biçimlerini kendi hançerelerine ..
49,00 TL 35,13 TL Vergiler Hariç:35,13 TL
Türk-İngiliz ilişkileri tarihin derinliklerinde diğer ülkelerin aksine, genellikle ya çok iyi, ya da çok kötü dönemler geçirmiştir. Bilinen ilk Türk-İngiliz ilişkisi Selçuklu kuvvetleriyle İngiliz haçlı kuvvetlerinin çatışmasıyl..
50,00 TL 32,50 TL Vergiler Hariç:32,50 TL
Şam yolunda yaşadığı vizyonunda kendisinin İsa Mesih tarafından "Gentilelere bir elçi" olarak görevlendirildiğine inanan Pavlus’un bu elçilik vazifesi, teolog, pastoral öğretmen ve misyoner rollerini içine almakla beraber bazı Hıristiyan teologlara g&ou..
40,00 TL 28,70 TL Vergiler Hariç:28,70 TL
Sağlık-Hastalık siteminin toplumsal boyutları, Türk sosyoloji geleneğine henüz bilimsel nitelikleri ile yorumlanmış değildir. Sağlık-Hastalık olgusu, ilk kez, ABD’de 1960’lardan itibaren sosyolojik ve antropolojik bakış açıları ile ele alınmış, konu salt tıp biliminin d..
25,00 TL 16,25 TL Vergiler Hariç:16,25 TL
Tarih sanılanın aksine olduğu yerde durmaz; insanların zihninde hiç durmadan yeniden yapılanır/yapılandırılır. Bu yeniden yapılanma/yapılandırma kimi zaman "icat" boyutuna bile varabilir, icatlara karşı durabilmek için reaksiyoner olmak yetmez; ideal olan proaktif olmaktır. &..
35,00 TL 23,90 TL Vergiler Hariç:23,90 TL
Cumhuriyet Tarihi boyunca Osmanlı-İran münasebetlerini açıklayan bir takım eserler verilmiş, genel tarih kaynakları içinde bilgiler aktarılmış ve bazı önemli araştırmalar da yapılmıştır. Hatta İranlı bazı araştırmacılar, Farsça kaynaklara dayanarak Osmanlı-İran mü..
49,00 TL 31,45 TL Vergiler Hariç:31,45 TL
Gösterilen: 97 ile 108 arası, toplam: 316 (27 Sayfa)